YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tính: \(B = \frac{{12}}{5}.\frac{7}{{13}} + \frac{{12}}{5}.\frac{6}{{13}} + \frac{8}{5}\) 

  • A. \(B=5\) 
  • B. \(B=7\) 
  • C. \(B=4\) 
  • D. \(B=-2\) 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\begin{array}{l}B = \frac{{12}}{5}.\frac{7}{{13}} + \frac{{12}}{5}.\frac{6}{{13}} + \frac{8}{5}\\ = \frac{{12}}{5}\left( {\frac{7}{{13}} + \frac{6}{{13}}} \right) + \frac{8}{5}\\ = \frac{{12}}{5}.1 + \frac{8}{5}\\ = \frac{{20}}{4} = 4\end{array}\)

  Chọn C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 367731

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF