YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tìm giá trị của x biết: \(\frac{1}{2} + 2x = \frac{5}{6}:\frac{2}{3}.\) 

  • A. \(x = \frac{-7}{4}\) 
  • B. \(x = \frac{7}{4}\) 
  • C. \(x = \frac{3}{8}\) 
  • D. \(x = \frac{-3}{8}\)  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\begin{array}{l}\,\frac{1}{2} + 2x = \frac{5}{4}\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,2x = \frac{5}{4} - \frac{1}{2}\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,2x = \frac{3}{4}\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = \frac{3}{4}:2\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = \frac{3}{8}\end{array}\)

  Vậy \(x = \frac{3}{8}\)

  Chọn C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 367765

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON