YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần: \(\frac{1}{5}\,\,;\,\,\frac{1}{{ - 3}}\,\,;\,\,\frac{1}{{30}}\,\,;\,\,\frac{{ - 1}}{6}\) 

  • A. \(\frac{1}{{ - 3}};\,\frac{{ - 1}}{6};\,\frac{1}{{30}};\,\frac{1}{5}\) 
  • B. \(\frac{1}{5};\,\frac{1}{{30}};\,\frac{{ - 1}}{6};\,\frac{1}{{ - 3}}\) 
  • C. \(\frac{{ - 1}}{6};\,\frac{1}{{30}};\,\frac{1}{{ - 3}};\,\frac{1}{5}\) 
  • D. \(\frac{1}{5};\,\frac{{ - 1}}{6};\,\frac{1}{{30}};\,\frac{1}{{ - 3}}\) 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\frac{1}{5}\,\,;\,\,\frac{1}{{ - 3}}\,\,;\,\,\frac{1}{{30}}\,\,;\,\,\frac{{ - 1}}{6}\)

  Ta có \(\frac{1}{5} = \frac{6}{{30}}\,\,;\,\,\frac{1}{{ - 3}} = \frac{{ - 1}}{3} = \frac{{ - 2}}{6}\) mà \(\frac{{ - 2}}{6} < \frac{{ - 1}}{6} < 0 < \frac{1}{{30}} < \frac{6}{{30}}\)

  \( \Rightarrow \frac{1}{{ - 3}} < \frac{{ - 1}}{6} < 0 < \frac{1}{{30}} < \frac{1}{5}\) .

  Vậy ta sắp xếp các phân số theo thứ tự tăng dần như sau: \(\frac{1}{{ - 3}}\,\,;\,\,\frac{{ - 1}}{6}\,\,;\,\,\frac{1}{{30}}\,\,;\,\,\frac{1}{5}\)

  Chọn A.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 367789

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON