YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tìm x, biết: \(\frac{{x + 5}}{3} = \frac{5}{9}\)  

  • A. \(x = \frac{{10}}{3}\)   
  • B. \(x = \frac{5}{3}\)    
  • C. \(x = \frac{{ - 5}}{3}\)   
  • D. \(x = \frac{{ - 10}}{3}\)  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(\begin{array}{l}\frac{{x + 5}}{3} = \frac{5}{9}\\ \Leftrightarrow \frac{{\left( {x + 5} \right).3}}{9} = \frac{5}{9}\\ \Leftrightarrow \left( {x + 5} \right).3 = 5\\ \Leftrightarrow x + 5 = \frac{5}{3}\\ \Leftrightarrow x = \frac{5}{3} - 5\\ \Leftrightarrow x = \frac{{ - 10}}{3}\end{array}\)

  Chọn D.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 367824

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF