YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tính số học sinh của một trường X, biết số học sinh lớp 6A là 25 em chiếm 20% tổng số học sinh của trường đó. 

  • A. 120 học sinh 
  • B. 125 học sinh  
  • C. 130 học sinh  
  • D. 135 học sinh  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Số học sinh của trường X là : \(25:20\%  = 125\) (học sinh).

  Chọn B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 367734

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON