YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Học kì I lớp 6A có 20 học sinh giỏi. Học kì II số học sinh giỏi tăng thêm 20%. Số học sinh giỏi của lớp 6A trong học kì II là: 

  • A. 16  
  • B. 24  
  • C. 40 
  • D.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Số học sinh giỏi tăng thêm trong học kì II là: \(20.20\%  = 20.\frac{{20}}{{100}} = 4\) (học sinh)

  Số học sinh giỏi của lớp 6A trong học kì II là: \(20 + 4 = 24\) (học sinh)

  Chọn B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 367862

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON