YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tìm x, biết: \(\,\,\frac{1}{3}.x + \frac{1}{2} = \frac{5}{6}\)  

  • A. \(x=-1\) 
  • B. \(x=-3\) 
  • C. \(x=5\) 
  • D. \(x=1\) 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(\begin{array}{l}\,\frac{1}{3}.x + \frac{1}{2} = \frac{5}{6}\\\,\,\,\,\,\,\frac{1}{3}.x = \frac{5}{6} - \frac{1}{2}\\\,\,\,\,\,\,\frac{1}{3}x = \frac{1}{3}\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 1\end{array}\)

  Chọn D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 367727

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF