YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tính: \(\,D = \frac{1}{2}.\frac{{250}}{{17}} + \frac{1}{2}.\frac{{90}}{{17}}\) 

  • A. \(D=100\) 
  • B. \(D=-10\) 
  • C. \(D=1\) 
  • D. \(D=10\) 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(\begin{array}{l}\,D = \frac{1}{2}.\frac{{250}}{{17}} + \frac{1}{2}.\frac{{90}}{{17}} = \frac{1}{2}.\left( {\frac{{250}}{{17}} + \frac{{90}}{{17}}} \right)\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \frac{1}{2}.\frac{{340}}{{17}} = \frac{1}{2}.20 = 10\end{array}\)

  Chọn D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 367762

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF