YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox. Vẽ hai tia Oy và Ot sao cho \(\angle xOy = {120^0};\,\,\angle xOt = {60^0}\). Tính góc \(\angle tOy?\) 

  • A. \(\angle tOy = {90^0}\) 
  • B. \(\angle tOy = {120^0}\) 
  • C. \(\angle tOy = {80^0}\) 
  • D. \(\angle tOy = {60^0}\) 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox. Tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy (vì \(\angle xOt < \angle xOy\,\,\left( {{{60}^0} < {{120}^0}} \right)\)

  Vì tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy (cmt). Nên ta có :

  \(\begin{array}{l}\angle xOt + \angle tOy = \angle xOy\\\,\,\,\,\,\,{60^0} + \angle tOy = {120^0}\\ \Rightarrow \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\angle tOy = {120^0} - {60^0} = {60^0}\end{array}\)

  Vậy  \(\angle tOy = {60^0}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 367745

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF