YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tính tỉ số phần trăm của 5 và 8.  

  • A. \(65\% \) 
  • B. \(64,5\% \) 
  • C. \(62,5\% \) 
  • D. \(62\% \) 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tỉ số phần trăm của 5 và 8 là : \(\frac{{5.100}}{8}\%  = 62,5\% \)

  Chọn C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 367738

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF