YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tìm \(75\% \) của 60 là: 

  • A. 40      
  • B. 80   
  • C. 45     
  • D. 90   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(75\% \) của \(60\)là: \(60.75\%  = 60.\frac{{75}}{{100}} = 45\)

  Chọn C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 367861

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON