AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trước chiến tranh thế giới thứ hai, trừ Nhật Bản, các nước Đông Bắc Á đều

  • A. là thuộc địa của Pháp
  • B. là các nước phát triển mạnh mẽ về kinh tế
  • C. giành được độc lập
  • D. bị chủ nghĩa thực dân nô dịch

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Phương pháp: Sgk 12 trang 19

  Cách giải:

  Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Bắc Á (trừ Nhật Bản) đề bị chủ nghĩa thực dân nô dịch

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA