AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong những năm 1919-1929, Pháp đã thực hiện chính sách chủ yếu nào dưới đây ở Việt Nam?

  • A. Cải lương hương chính
  • B. Khai thác thuộc địa lần thứ nhất
  • C. Khai thác thuộc địa lần thứ hai
  • D. Phát triển giáo dục

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp: Sgk 12 trang 76

  Cách giải:

  Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, Pháp thực hiện chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai, diễn ra từ năm 1919 đến trước cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>