AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đế quốc nào là đế quốc già?

  • A. Đức, Mĩ
  • B. Italia, Anh
  • C. Anh, Pháp
  • D. Mỹ, Pháp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp: Sgk 11 trang 31

  Cách giải:

  - Những nước đế quốc “già”: Anh, Pháp.

  - Những nước đế quốc “trẻ”: Mĩ, Đức, Nhật Bản

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>