AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sắp xếp các sự kiện dưới đây theo đúng trình tự thời gian

  1. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời.

  2. Trên bán đảo Triều Tiên ra đời hai nhà nước.

  3. Nội chiến giữa Quốc Dân đảng và Đảng Cộng sản

  4. Trung Quốc thu hồi Hồng Công và Ma Cao

  • A. 3,2,1,4
  • B. 3,2,4,1
  • C. 3,1,2,4 
  • D. 4,2,3,1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phương pháp: sắp xếp

  Cách giải:

  1. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời. (1-10-1949)

  2. Trên bán đảo Triều Tiên ra đời hai nhà nước. (1948)

  3. Nội chiến giữa Quốc Dân đảng và Đảng Cộng sản. (1946 - 1949)

  4. Trung Quốc thu hồi Hồng Công và Ma Cao. (7-1997 và 12-1999)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>