AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân khác nhau giữa Nhật Bản và các nước Tây Âu trong giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

  • A. Tận dụng tốt các yếu tố bên ngoài để phát triển
  • B. Áp dụng thành tựu khoa học kĩ thuật
  • C. Sự lãnh đạo, quản lí có hiệu quả của Nhà nước
  • D. Chi phí cho quốc phòng thấp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Phương pháp: so sánh

  Cách giải:

  • Nhật Bản: chi phí cho quốc phòng thấp (không quá 1% GDP).

  Các nước Tây Âu: cũng như các nước tư bản khác đầu tư cho quốc phòng lớn

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>