AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điểm giống nhau nổi bật về kết quả trong hai chiến thắng tại cầu Giấy lần thứ nhất và lần thứ hai là

  • A. quân Pháp hoang mang
  • B. làm nức lòng quân dân ta
  • C. triều đình nhà Nguyễn phải nhân nhượng
  • D. cả hai tướng giặc đều bị thiệt mạng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Phương pháp: so sánh

  Cách giải:

  Nội dung

  Chiến thắng cầu Giấy lần 1

  Chiến thắng cầu Giấy lần 2

  Lãnh đạo và lực lượng

  Quân đội triều đình phối hợp với đội quân Cờ Đen của Lưu Vĩnh Phúc

  Ý nghĩa đói với nhân dân

  Làm nức lòng nhân dân Việt Nam

  Kết quả

  Giết chết tướng giặc là Gác-ni-ê

  Giết chết tướng giặc là Ri-vi-e

  Thái độ của trều đình Huế

  Triêu đình Huế kí kết với pháp hiệp ước Giáp Tuất (15-3-1874

  Triều đình Huế vẫn nuôi ảo tưởng thu hồi Hà Nội bằng con đường thương thuyết.

  Hành động, Thái độ của thục dân Pháp.

  Hoang mang lo sợ và tìm cách thương lượng

  Càng củng cố quyết tâm xâm hoàn thành xâm lược hoàn toàn Việt Nam.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>