AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sau thất bại của chiến dịch Biên giới thu đông 1950, để tiếp tục theo đuổi chiến tranh, thực dân Pháp đã thực hiện kế hoạch

  • A. Kế hoạch xây dụng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ
  • B. Kế hoạch Na- va
  • C. Kế hoạch Đờ Lát đơ Tatxinhi
  • D. Kế hoạch Rơ - ve

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp: Sgk trang 139

  Cách giải:

  Sau chiến dịch Biên giới, cuối năm 1950, Pháp đề ra kế hoạch Đờ Lát dơ Tatxinhi, mong muốn kết thúc nhanh chiến tranh

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>