AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kết quả phong trào đấu tranh của nhân dân châu Phi và Mĩ Latinh sau chiến tranh thế giới thứ hai?

  • A. Đều đã giành được độc lập
  • B. Lật đổ chủ nghĩa thực dân cũ
  • C. Thành lập các nước cộng hòa
  • D. Lật đổ chủ nghĩa thực dân mới

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phương pháp: suy luận

  Cách giải:

  • Đáp án A: các phong trào đấu tranh của nhân dân Châu Phi và Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai đều đã giành thắng lợi.
  • Đáp án B: lật đổ chủ nghĩa thực dân cũ là kết quả của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi.
  • Đáp án C: mỗi quốc gia sau khi giành độc lập xây dựng chế độ xã hội khác nhau.

  Đáp án D: lật đổ chủ nghĩa thực dân mới (cụ thể là Mĩ và chế độ độc tài thân Mĩ) là kết quả phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>