AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sau chiến tranh thế giới thứ hai, các nước đế quốc do Mĩ cầm đầu đã thực hiện âm mưu cơ bản gì để chống lại Liên Xô?

  • A. Bao vây kinh tế
  • B. Phát động “chiến tranh lạnh”
  • C. Đẩy mạnh chiến tranh tổ lực
  • D. Lôi kéo các nước đồng minh chống lại Liên Xô

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp: Sgk trang 58, 59, suy luận

  Cách giải:

  Sau chiến tranh thế giới thứ hai, xuất phát từ sự đối đầu về mục tiêu và chiến lược, hai cường quốc Liên Xô và Mĩ đã chuyển từ quan hệ liên minh chống phát xít sang thế đối đầu và đi tới chiến tranh lạnh. Để chống lại Liên Xô, Mĩ đã lôi kéo các nước đồng minh của mình là các nước Tây Âu bằng cách thực hiện kế hoạch Mác san, viện trợ 17 tỉ USD để giúp các nước này khôi phục kinh tế bị thiệt hại nặng nề sau Chiến tranh thế giới thứ hai. => Nhiều nước Tây Âu đã tham gia Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), liên minh quân sự lớn nhất của các nước tư bản phương Tây do Mĩ cầm đầu nhằm chống lại Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa.

  Sự ra đời của NATO và sau đó là Tổ chức Hiệp ước Vacsava (5-1955) đã đánh dấu sự xác lập của cục hiện hai cực, hai phe, chiến tranh lạnh bao trùm toàn thế giới.

  => Chiến tranh lạnh là âm mưu cơ bản của các nước đế quốc do Mĩ cầm đầu nhằm chống lại Liên Xô

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>