AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bài học quan trọng nào Việt Nam có thể rút ra được từ sự phát triển của phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc?

  • A. Phải tranh thủ sự ủng hộ của các dân tộc bị áp bức
  • B. Phải nhanh chóng thành lập đảng vô sản để lãnh đạo cách mạng
  • C. Phải kết hợp các hình thức đấu tranh chống thực dân
  • D. Phải xây dựng khối đoàn kết công nông vững chắc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Phương pháp: phân tích, đánh giá.

  Cách giải:

  Trong phong trào Ngũ Tứ (4-5-1919) có sự tham gia đông đảo của các tầng lớp xã hội, đặc biệt là giai cấp nông dân. Lần đầu tiên giai cấp công nhân xuất hiện trên vũ đài chính trị như một lực lượng cách mạng độc lập. Phong trào đã có sự liên kết giữa công nhân và nông dân là chủ chốt cùng với các tầng lớp khác trong xã hội.

  => Bài học rút ra cho Việt Nam từ sự phát triển của phong trào Ngũ Tứ là cần xây dụng khối đoàn kết công nông vững chắc. Đến năm 1930 - 1931, trong phong trào cách mạng đầu tiên do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cũng đã xây dựng được liên minh công - nông vững chắc, sau đó là tập hợp các giai cấp, tầng lớp nhân dân vào một mặt trận dân tộc thống nhất. Đó chính là nhân tố quan trọng đưa đến sụ thắng lợi của cách mạng

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>