AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ai là vị lãnh đạo Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?

  • A. Xtalin
  • B. Ănghen
  • C. Lênin
  • D. Các Mác

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp: sgk 11 trang 50

  Cách giải:

  Ngày 7-10 (20-10), Lê -nin bí mật rời Phần Lan về Pê-to-rô-grat, trực tiếp chỉ đạo cách mạng

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA