AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đại hội VII của Quốc tế Cộng sản (7/1935) đã xác định mục tiêu đấu tranh của phong trào cách mạng thế giới là

  • A. chống phát xít, chống chiến tranh
  • B. tự do, dân sinh dân chủ, cơm áo và hòa bình
  • C. giành dân chủ, bảo vệ hòa bình
  • D. giành độc lập, tự do

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp: sgk 12 trang 98.

  Cách giải:

  Tháng 7-1935, Quốc tế cộng sản tiến hành Đại hội lần thứ VII tại Mátxcova (Liên Xô). Đại hội đã xác đinh mục tiêu đấu tranh là giành dân chủ, bảo vệ hòa bình, thành lập mặt trận nhân dân rộng rãi

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>