AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cuộc chiến tranh thuốc phiện năm 1840 - 1842 đã

  • A. tạo điều kiện cho các nước tư bản phương Tây được tự do buôn bán ở Trung Quốc
  • B. biến Trung Quốc trở thành thuộc địa của các nước tư bản phương Tây
  • C. thể hiện sự bạc nhược của triều Mãn Thanh trong bảo vệ đất nước
  • D. đánh dấu mốc mở đầu quá trình biến Trung Quốc từ một nước độc lập thành một nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Phương pháp: Sgk 11 trang 13, suy luận

  Cách giải:

  Chiến tranh thuốc phiện từ tháng 6-1840 và kết thúc vào tháng 8- 1942. Chính quyền Mãn Thanh đã buộc phải kí Hiệp ước Nam Kinh, chấp nhận các điều khoản theo yêu cầu của thực dân Anh như: bồi thường chiến phí, nhượng lại Hồng Công và mở 5 cửa biển cho tàu của Anh được ra vào buôn bán.

  => Đây là mốc mỏ đầu cho quá trình biến Trung Quốc từ một nước phong kiến độc lập trở thành một nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>