AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nét nổi bật của nền kinh tế Việt Nam trong những năm 1929 - 1933 là

  • A. ổn định
  • B. phát triển nhanh
  • C. suy thoái, khủng hoảng
  • D. có bước phát triển mới

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp: Sgk 12 trang 90, 91, suy luận.

  Cách giải:

  Tình hình kinh tế Việt Nam những năm 1929 -1933 :

  • 1930, do tác động khủng hoảng kinh tế thế giới, kinh tế VN suy thoái, bắt đầu từ trong nông nghiệp: lúa gạo bị sụt giá, mộng đất bỏ hoang: 1933 là 500.000 hécta.
  • Công nghiệp: suy giảm.
  • Thương nghiệp, xuất nhập khẩu: đình đốn, giá cả đắt đỏ.

  Cuộc khủng hoảng kinh tế ở VN rất nặng nề so với các thuộc địa khác của Pháp cũng như so với các nước trong khu vực

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>