AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thắng lợi trong chiến dịch nào giúp quân dân ta giành được quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ?

  • A. Chiến dịch Việt Bắc 1947
  • B. Chiến dịch Biên Giới 1950
  • C. Chiến cuộc đông - xuân 1953 - 1954
  • D. Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp: Sgk 12 trang 138

  Cách giải:

  Với chiến thắng Biên giới, con đuờng liên lạc của ta với các nước xã hội chủ nghĩa được khai thông; quân đội ta đã giành thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ, mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>