AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để thực hiện nền chuyên chính độc tài, ở trong nước Chính phủ Hitle đã thực hiện chính sách chủ yếu nào?

  • A. Thực hiện chính sách bài xích người Do Thái
  • B. Công khai khủng bố các đảng phái dân chủ tiến bộ
  • C. Đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân
  • D. Hạn chế các quyền tự do dân chủ tối thiểu của người dân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp: Sgk trang 67, suy luận

  Cách giải:

  Từ năm 1933, chính phủ Hít-le ráo riết thiết lập nền chuyên chính độc tài, ở trong nước, chính phủ Hít -le đã ráo riết thiết lập nền chuyên chính độc tài, công khai khủng bố các đảng phái dân chủ tiến bộ, trước hết là Đảng Cộng sản Đức. Cụ thể là tháng 3-1933, chính quyền phát xít vu cáo những người cộng sản đốt cháy nhà Quốc hội, đặt Đảng Cộng sản ra ngoài vòng pháp luật và bắt giam 10 vạn đảng viên cộng sản.

  => Chính sách chủ yếu nhất trong nước của Hitle để thực hiện nên chuyên chính độc tài

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>