AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong tự nhiên, sự tăng trưởng kích thước quần thể chủ yếu là do: 

   

  • A. mức sinh sản và tử vong
  • B. sự xuất cư và nhập cư
  • C. mức tử vong và xuất cư
  • D. mức sinh sản và nhập cư 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong tự nhiên, sự tăng trưởng kích thước quần thể chủ yếu là do mức sinh sản và tử vong.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>