AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho dữ liệu sau: 

  1. Đấu tranh sinh tồn 

  2. Nhu cầu thị hiếu của con người 

  3. Các loài hoang dại được thuần dưỡng 

  4. Tích lũy các biến dị có lợi cho sinh vật 

  5. Tích lũy các biến dị có lợi, phù hợp với mục tiêu của con người 

  6. Các loài sinh vật trong tự nhiên 

  Chọn dữ liệu đúng cho chọn lọc tự nhiên (I) và chọn lọc nhân tạo (II) 

  • A. (I)- 1, 3, 6; (II) - 2, 4, 5
  • B. (I)- 1, 4, 6; (II) - 2, 3, 5
  • C. (I)- 2, 3, 5; (II) - 1, 4, 6   
  • D. (I)- 2, 5, 6; (II) - 1, 3, 4 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn lọc tự nhiên:

  • Đấu tranh sinh tồn 
  • Tích lũy các biến dị có lợi cho sinh vật 
  • Các loài sinh vật trong tự nhiên 

  Chọn lọc nhân tạo:

  • Nhu cầu thị hiếu của con người 
  • Các loài hoang dại được thuần dưỡng 
  • Tích lũy các biến dị có lợi, phù hợp với mục tiêu của con người 
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>