AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một loài sinh vật có giới hạn chịu đựng về nhiệt độ từ  10oC đến 35oC, giới hạn chịu đựng về độ ẩm từ 70% đến 90%. Loài sinh vật này có thể sống ở môi trường nào sau đây ?

   

  • A. Môi trường có nhiệt độ dao động từ 15oC đến 30oC, độ ẩm từ 75% đến 95% 
  • B. Môi trường có nhiệt độ dao động từ 10oC đến 38oC, độ ẩm từ 85% đến 90%
  • C. Môi trường có nhiệt độ dao động từ 12oC đến 32oC, độ ẩm từ 78% đến 88%
  • D. Môi trường có nhiệt độ dao động từ 14oC đến 34oC, độ ẩm từ 80% đến 95%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Một loài sinh vật có giới hạn chịu đựng về nhiệt độ từ 10oC đến 35oC, giới hạn chịu đựng về độ ẩm từ 70% đến 90% nên loài này có thể sống ở môi trường có nhiệt độ dao động từ 12oC đến 32oC, độ ẩm từ 78% đến 88%.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>