AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Những yếu tố của môi trường sống tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến sự sống, sự phát triển và sinh sản của sinh vật được gọi là: 

  • A. Nhân tố sinh thái     
  • B. Nhân tố hữu sinh       
  • C. Nhân tố vô sinh   
  • D. Môi trường sống 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nhân tố sinh thái là những yếu tố của môi trường sống tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến sự sống, sự phát triển và sinh sản của sinh vật.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>