AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quần thể không phải là: 

  • A. Nhóm các cá thể cùng loài có lịch sử phát triển chung 
  • B. Tập hợp các cá thể cùng sinh sống trong một khoảng không gian xác định 
  • C. Nhóm các cá thể có kiểu gen đặc trưng và ổn định 
  • D. Nhóm các cá thể có khả năng sinh sản tạo thành những thế hệ mới 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Quần thể sinh vật là tập hợp các cá thể trong cùng một loài, cùng sinh sống trong một khoảng không gian xác định, vào một thời gian nhất định, có khả năng sinh sản và tạo thành những thế hệ mới.

  ⇒ Đáp án: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>