AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguồn biến dị di truyền trong quần thể là: 

  • A. đột biến - biến dị thứ cấp và biến dị tổ hợp - biến dị sơ cấp 
  • B. đột biến - biến dị sơ cấp và biến dị tổ hợp - biến dị thứ cấp 
  • C. đột biến gen - biến dị sơ cấp và đột biến nhiễm sắc thể - biến dị thứ cấp
  • D. đột biến gen - biến dị thứ cấp và đột biến nhiễm sắc thể - biến dị sơ cấp 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đột biến - biến dị sơ cấp và biến dị tổ hợp - biến dị thứ cấp là nguồn biến dị di truyền trong quần thể.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>