YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tuổi sinh thái trong quần thể là: 

   

  • A. tuổi thọ tối đa của loài
  • B. tuổi bình quần của quần thể
  • C. thời gian sống thực tế của cá thể
  • D. tuổi thọ do môi trường quyết định

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tuổi sinh thái trong quần thể là thời gian sống thực tế của cá thể.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA