YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào dưới đây không đúng về vai trò của đột biến đối với tiến hóa? 

  • A. Đột biến nhiễm sắc thể thường gây chết cho thể đột biến, do đó không có ý nghĩa đối với quá trình tiến hóa
  • B. Đột biến gen cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa của sinh vật
  • C. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể góp phần hình thành loài mới
  • D. Đột biến đa bội đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiến hóa vì nó góp phần hình thành loài mới

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đột biến là nguyên liệu tiến hóa sơ cấp còn quá trình đột biến là nhân tố tiến hóa cơ bản vì quá trình này gây nên 1 áp lực làm thay đổi cấu trúc di truyền của quần thể.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>