AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quần thể ruồi nhà ở nhiều vùng nông thôn xuất hiện nhiều vào một khoảng thời gian nhất định trong năm (thường là mùa hè), còn vào thời gian khác thì hầu như giảm hẳn. Như vậy quần thể này 

  • A. biến động số lượng theo chu kì năm
  • B. biến động số lượng theo chu kì mùa
  • C. biến động số lượng không theo chu kì
  • D. không phải là biến động số lượng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Quần thể ruồi nhà ở nhiều vùng nông thôn xuất hiện nhiều vào một khoảng thời gian nhất định trong năm (thường là mùa hè), còn vào thời gian khác thì hầu như giảm hẳn. Như vậy, quần thể ruồi biến động số lượng theo chu kì mùa.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>