AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cá rô phi nuôi ở nước ta có giới hạn sinh thái từ 5,6oC đến 42oC . Điều giải thích nào dưới đây là  đúng? 

   

  • A. nhiệt độ 5,6oC gọi là giới hạn dưới, 42oC gọi là giới hạn trên
  • B. nhiệt độ 5,6oC gọi là giới hạn dưới, > 42oC gọi là giới hạn trên
  • C. nhiệt độ < 5,6oC gọi là giới hạn dưới, 42oC gọi là giới hạn trên
  • D. nhiệt độ 5,6oC gọi là giới hạn trên, 42oC gọi là giới hạn dưới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cá rô phi nuôi ở nước ta có giới hạn sinh thái từ 5,6oC đến 42oC. Như vậy, nhiệt độ 5,6oC gọi là giới hạn dưới, 42oC gọi là giới hạn trên.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>