AMBIENT
 • Câu hỏi:

  “Một số con gà dù đã ăn no, nhưng khi đưa đến bên các con gà khác đang tích cực ăn, các con gà  này vẫn có thể ăn thêm 34% khối lượng thức ăn đã ăn” 

  Ví dụ trên phản ánh mối quan hệ nào sau đây? 

  • A. Quan hệ hợp tác      
  • B. Cạnh tranh cùng loài 
  • C. Khống chế sinh học   
  • D. Hiệu quả nhóm 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  "Một số con gà dù đã ăn no, nhưng khi đưa đến bên các con gà khác đang tích cực ăn, các con gà này vẫn có thể ăn thêm 34% khối lượng thức ăn đã ăn" là một ví dụ về mối quan hệ hiệu quả nhóm.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>