AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trên mặt hồ có diện tích 10 ha, mật độ của lục bình là 10 cây/m2  . Mỗi cây chiếm diện tích trung bình 1,25dm2, cứ 10 ngày mỗi cây mẹ sinh thêm một cây mới và không xảy ra tử vong, phát tán. Số cá thể lục bình phủ kín mặt hồ sau thời gian bao lâu? 

  • A. 30 ngày
  • B. 40 ngày
  • C. 50 ngày
  • D. 60 ngày

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Số lượng bèo lục bình ban đầu có trong hồ = 10*10000=100000 cây

  Số lượng bèo lục bình cần có để phủ kín mặt hồ = 10000*100/1,25=800000 cây

  Cứ 10 ngày, một cây mẹ sinh thêm 1 cây mới. Cứ 10x ngày, từ 100000 cây mẹ tạo ra tổng cộng = 2X.100000=800000. à x=3

  Vậy sau 30 ngày bèo sẽ phủ kín mặt hồ.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>