AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phân bố đồng đều giữa các cá thể trong quần thể thường gặp khi: 

  • A. điều kiện sống trong môi trường phân bố đồng đều và không có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể
  • B. điều kiện sống phân bố không đều và không có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể
  • C. điều kiện sống phân bố một cách đồng đều và có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể
  • D. các cá thể của quần thể sống thành bầy đàn ở những nơi có nguồn sống dồi dào nhất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Khi điều kiện sống phân bố một cách đồng đều và có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể là kiểu phân bố đồng đều.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>