AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hình thức phân bố cá thể ngẫu nhiên trong quần thể có ý nghĩa sinh thái gì? 

  • A. Các cá thể hỗ trợ lẫn nhau chống lại với điều kiện bất lợi của môi trường
  • B. Các cá thể tận dụng được nhiều nguồn sống tiềm tàng trong môi trường
  • C. Giảm sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể
  • D. Các cá thể cạnh tranh nhau gay gắt giành nguồn sống

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hình thức phân bố cá thể ngẫu nhiên trong quần thể giúp các cá thể tận dụng được nhiều nguồn sống tiềm tàng trong môi trường.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>