AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo quan niệm của Đacuyn về chọn lọc tự nhiên (CLTN): 

  1. CLTN tác động lên sinh vật thông qua đặc tính di truyền và biến dị 

  2. CLTN là nhân tố chính trong quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật và sự hình thành loài mới. 

  3. Kết quả của CLTN là tạo ra các giống vật nuôi và cây trồng năng suất cao. 

  4. Từ CLTN đã tạo ra những biến dị cá thể phong phú ở sinh vật 

  5. Động lực thúc đẩy CLTN là đấu tranh sinh tồn. 

  Số lượng các câu đúng là: 

  • A. 2             
  • B. 3           
  • C. 4                 
  • D.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ý 1 sai. Vì CLTN chỉ tác động lên kiểu hình.

  Ý 3 sai. Vì kết quả của CLTN là sự sống sót và sinh sản ưu thế của những dạng giúp sinh vật thích nghi với môi trường sống.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>