AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong tiến hoá, không chỉ có các alen có hại bị đào thải mà nhiều khi các alen trung tính, hoặc có lợi vẫn bị đào thải trong quần thể bởi: 

   

  • A. quá trình giao phối
  • B. di - nhập gen
  • C. chọn lọc tự nhiên                                       
  • D. các yếu tố ngẫu nhiên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Các alen đột biến mới phát sinh dù có lợi hoặc có hại hoặc trung tính được giữ lại trong quần thể không những phụ thuộc vào chọn lọc tự nhiên mà còn phụ thuộc vào các yếu tố ngẫu nhiên.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>