AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nơi ở là 

  • A. địa điểm cư trú của sinh vật
  • B. địa điểm dinh dưỡng của sinh vật
  • C. địa điểm sinh sản của sinh vật
  • D. địa điểm thích nghi của sinh vật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nơi ở là địa điểm cư trú của sinh vật.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>