RANDOM
 • Câu hỏi:

   Người và tinh tinh là 2 loài khác nhau, nhưng thành phần axit amin ở chuỗi Hb như nhau chứng tỏ cùng nguồn gốc thì gọi là: 

   

  • A. bằng chứng giải phẫu so sánh
  • B. bằng chứng phôi sinh học
  • C. bằng chứng địa lí sinh học
  • D. bằng chứng sinh học phân tử

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

   Người và tinh tinh là 2 loài khác nhau, nhưng thành phần axit amin ở chuỗi Hb như nhau chứng tỏ cùng nguồn gốc đây là ví dụ cho bằng sinh học phân tử.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA