AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mật độ cá thể của quần thể có đặc điểm: 

   

  • A. khi mật độ tăng quá cao sẽ kéo theo tỉ lệ sinh sản tăng cao 
  • B. không cố định mà thay đổi theo mùa 
  • C. là năng lượng quần thể hấp thụ được trong một đơn vị diện tích hay thể tích sống 
  • D. quy định tập tính sống và hình thức di cư của các cá thể trong quần thể

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Mật độ cá thể của quần thể có đặc điểm là không cố định mà thay đổi theo mùa.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>