AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Di - nhập gen (dòng gen) có vai trò: 

  • A. làm thay đổi thành phần kiểu gen và tần số alen của quần thể 
  • B. làm phong phú thành phần kiểu gen và tần số alen của quần thể
  • C. làm suy giảm thành phần kiểu gen và tần số alen của quần thể 
  • D. làm ổn định thành phần kiểu gen và tần số alen của quần thể 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Di - nhập gen (dòng gen) có vai trò  làm thay đổi thành phần kiểu gen và tần số alen của quần thể.
   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>