AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ý nghĩa của trạng thái cân bằng trong quần thể không đúng: 

  • A. Quần thể phát triển ổn định lâu dài 
  • B. Nhu cầu quần thể phù hợp với nguồn sống từ môi trường 
  • C. Giữ cho số lượng cá thể quần thể luôn thấp so với nguồn sống từ môi trường 
  • D. Giữ cho số lượng cá thể quần thể ổn định 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ý nghĩa của trạng thái cân bằng trong quần thể là giữ cho các quần thể ổn định qua thời gian dài.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA