MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Trong quá trình hô hấp tế bào, giai đoạn đường phân và chu trình Crep đều thu được số lượng ATP là:

  • A. 4
  • B. 2
  • C. 1
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Giai đoạn đường phân và chu trình Crep đều chỉ tạo ra 2 ATP.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA