YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đâu không phải là vai trò của nước?

  • A. Nước là thành phần xúc tác cho các phản ứng
  • B. Nước là thành phần cấu tạo của tế bào và cơ thể
  • C. Nước là dung môi hòa tan các chất
  • D. Nước là môi trường của các phản ứng sinh hóa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nước không thể xúc tác cho các phản ứng trong cơ thể.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 20866

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON